جملات عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید.

اشعل النار حول الشجره.

لبست الحدیقه الباس الاحضر.

امر بقتل کل مولود.

جملات فارسی زیر را به عربی ترجمه کنید.

صبحانه خوردم.

این کلمه ها را ترجمه کنید.

الغراب                                 چاه                       

ترمه ی صحیح را با ص و غلط را با غ علامت بزنید.

                هو یقبل التوبه.                              

او توبه پزیز است.

او توبه را می پزیرد.

انی ظلمت نفسی.

همانا من به خودم ظلم کردم.

همانا ما به نفسمان ظلم کردیم.

جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب پرکنید.

هل............قصصل الانبیا.(قرات)   

التلمیذ و مدرسهم.......الی الغابه لسفره علمیه.(ذهب)  

انتن..........من المدرسه.(خرج)  

با استفاده از نعم پاسخ دهید.

هل قرات القرآن؟(.....................................................)  

هریک از فعل های زیر را به صیغه ی مناسب خود وصل کنید.

متکلم وحده    جمع مذکر مخاطب              مفرد مونث غایب            مثنی مونث مخاطب

سمعتما               امرتم                       سالت

در عبارت زیر کلمه ی نادرست مشخص شده را تصحیح کنید و مقابل آن بنویسید.

انتن تحفضون هذا الطفل.(..................)    

هذه الطالبه یعبدالاه باخلاص و حب.(.......................)  

با استفاده از کمات داده شده جا های خالی را پر کنید.

الامر با المعروف و النهی عن المنکر.................. عبادتان مهمتانن.(ضمیر)  

اولئک..................... ربهمعلی نعمه.(مضارع شکر)  

انتم....... و انتن..............(فعل ماضی اکل-نظر)

.............یذهبون بسرعه و............... تذهبین بهدو.(ضمیر) 

از میان کلمات داده شده کلمه ی مناسب را در جا های خالی بنویسید.

انا........... الاه لنعمه ولا اکفر.(تشکرون-اشکر-نشکر)  

.................الظالم فی یوم القیامه.(یخسر-تخسر)  

جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب کامل کنید.

ایها الجاهدون انتم..............انفسکم.(ظلم)  

الفیلان.................الشجره(-سقی)  

در عبارت های زیر فعل های ماضی را به مضارع بنویسید.

طلبت الام من بنتها اقامه الصلاه.

انتن جلستن تحت ظل الشجره.

    

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391ساعت 23:56  توسط شراره  | 

عربی**دوم راهنمایی


 

                              نمونه سوالات عربی دوم راهنمایی

 

جملات زیر را ترجمه کنید:

 

 

الف) فخرج الغراب من البرکه بمساعده الغزاله

 

ب) و بین الطریق أسرنا جندیا من العدو

 

ج) یعقوب (ع) یحب یوسف کثیرا

 

د) و بین الطریق أسرنا جندیا منالعدو

 

ه) خلق الله السماوات والارض با لحق

 

جاهای خالی را با ضمیر مناسب پر کنید :

 

الف)---------ذهبتم الی المدرسه

 

ب)----------یشکر ربه

 

ج)---------کتبنا الدرس

 

د)---------تذهبان الی المصلی

 

کلمات زیر را ترجمه کنید:

 

الحطب(         )الکحول(         )اشداء(           ) البئر (           )

نامه (            )بهار(         ) ماهی(          ) گرگ(             )

 

در جمله های زیر فعلهای ماضی را به مضارع تبدیل کنید:

 

الف)المؤمن خشع لله وحده.

منبع:http://zafari90.persianblog.ir/post/25/

 

ب)انتم ذهبتم الی مسجد المدرسه

 

۵ـ جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب پر کنید

 

الف)ان الله----------باالعدل.( أمر)

ب)انتما ---------- امام قدره الله.(خشع)

 

در جمله های زیر فعلهای مضارع را به ماضی تبدیل کنید:

 

الف) نحن نفرح کثیرا

 

ب) انتما تخرجان من المسجد

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم مرداد 1391ساعت 4:23  توسط شراره  | 

نام و نام خانوادگی :                         اداره آموزش وپرورش منطقه فامنین           شماره :

 

نام پدر                                           مدرسه راهنمایی محمدی سناج – نوبت دوم      وقت : 60 دقيقه

 

کلاس :                                                       سولات عربی  پايه دوم         

جمع

شفاهی

کتبی

 

 

 

 

1-معنی کلمات زير را بنويسيد .

 رَبيع :                     رَزَقَ:                          الرِسالَة :                       طوبی لَکَ :

1

2- تر جمه جملات زير را بنويسيد .

 

الف- اَلحَمامةُ وَ اَلبومَةُ قَد ذَهَبَتا .

 

ب – شَرِبتُ قَليلاً مِنَ اَلماء .

 

ج- تَلعَبُ في وِعاءٍ زُجاجی .

 

د- اَما اِخوَةُ يوسُفَ فَيَحسِدونَ .

 

 

 

4

3- متن زير را خوانده و به سوالات پرسيده شده پاسخ دهيد .

                 عَلِمَ فِرعَونُ انَّ حکومَتهُ فی خَطَرٍ ،واَمَرَ بِقَتلِ کُلَّ مولود، قالـت زَوجةُ فِرعَونُ  کيفَ تَقتُلونَ هذَا الطِفلُ
                   هذَا الطِّفلُ   قرةَ عَينُنا

 

- هَل اَمَرَ فِرعَونُ بقَتلِ کُلَ مَولودٌ؟             نَعَم                  لا 

 

- مَن قالَت هذا طِفلٌ قُرةَ عَينُنا ؟           فِرعَون               زَوجَةَ فِرعَون 

 

 

 

1

4- در جمله داده شده اسم، فعل، حرف را مشخص کنيد.

                                                                       اَلناسُ يَدخُلونَ في دين الله

 

75/

5- نوع جمع های زير را مشخص کنيد .

 اَیّام :                                        مفلِحونَ :                                         صالِحات:

 

 

 

75/

6- برای کلمات مشخص شده يک هم خانواده بنويسيد .

 


الف- حمّالَة اَلحَطَب                              ب – فَقَد جاءَکُم بَشيرٌ وَنَذيرٌ

 

 

 

5/0

 

7- از کلمات داده شده کلمه ای مناسب در جای خالی قرار دهيد . ( يَسالُ  ، قَليل  ، يَنظُرُ  )

 

الف- متاعُ اَلدُّنيا .................( بهره دنيا اندک است)  

ب- ..............اَیّانَ یَومَ القيامَة .( می پرسد قيامت چه موقع است)

8- فعل زير را صيغه شناسی کنيد . 5/0

                                                      يخرُجونَ                                                                                   

 

 

5/

9- جمله زیر را به صورت مضارع بنويسيد .

                                                                انتم جَلَستم فی اَلصف :

 

5/

10- با توجه به فعل جمله در جای خالی ضمير مناسب بنويسيد .

الف- ...............يخرُجنَ مِنَ اَلبَيتِ .                              ب-................ اذکُررَبّی دائِمَاً ( اَنا،  نَحنُ،  اَنتَ )

 

ج- .............اَخَذتُما اَلکِتاب .                                       د-.....................يَلعبانِ فی اَلمَدرَسَةِ .

1

11- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنويسيد .

الف – هُن ................. الی اَلمَدرَسَةِ. ( وصَلَ )           ب- اَنتِ ...............مِنَ اَلبيتِ . ( خرَجَ )

ج-  اَنتُما ................رَبَّ اَلعالَمينَ . ( شَکَرَ  )              د- هی .............کلام والدها . ( سَمع )

  

1

12- جمله زير را به عربي بر گردانيد .

                                              کی به خانه بر می گردی

1

13-در جای خالی فعل مضارع   مناسب بنويسيد .

الف – اَنتُما ...................منَ اَلمَدرَسَةِ . ( خَرجَ)       ب- هوَ..................  اَلدَّرس . (کَتَبَ)

ج-  هما .................فی اَلحَديقة .  ( لَعِبَ- مذکر )     د-  نَحنُ ................بِفَرَحِ المُسلِمين.( فَرِحتُ، نَفرحُ ، تَفرَحين )

         

1

14- شش صيغه مضارع غائب  از فعل [خَرَجَ  ] را بنویسید

5/1

 منبع:http://basiratfa1389.blogfa.com/post-34.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 16:41  توسط شراره  | 

 معنی کلمات زیر را بنویسید .

اِخْـتِـبـار(                  )       اَلـشِّـتَـاء  (                )        مَحْرُوق  (                 )    اَلْـغُـراب  (                       )      

1

ترجمه های ناقص را کامل کنید .

الف)عِـندَ مـا رَجَـعَـتْ الاُمُّ حَـزِنَـتْ کَـثیِراً .       هـنگامی که مادر ...............................  بسيار ............................... .

ب) آقـای جـلـیـلی روی صـندلی نشست .      ............................... الجَـلـیـلِیُّ ............................... عَـلَی الْکُرسِیِّ .

2

ترجمه صحیح را انتخاب کنید .  « اَمْسِ اَنتُما اَخَذتُما تِلْکَ الرِّسالَـةَ »

الف) دیروز شما آن نـامه را گم کردید .   ب) امـروز شما آن نـامه را گـرفتـید . ج) دیـروز شـما آن نـامه را گـرفتید .

3

جمله زیر را با ضمیر داخل پرانتز بازنویسی کنید .

ـ اَیُّـهَـا الْـمُـؤمِـنُ ، اَنْـتَ عَـبَـدْتَ . ( اَنْـتُـم )   ........................................................................ ............................................................................................

4

کدام کلمه از نظر مفهوم با بقیه کلمات ناهماهنگ است ؟

الف) مَــنْš    اَیُّـهَا š     هَــلْš      اَیْــنَš                   ب) خَـرَجَš   دَخَـلَš     حَزِنَتْš     حَطَبš

5

در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید . (جَمَعَ عَمَلاً اَللَّیْل )  « یک کلمه اضافه است . »

الف) فَلْیَعْمَلْ ......................................................  صَالِحاً .                ب) جَــعَـلَ ......................................................   سَـکَناً .

6

جملات زیررا به فارسی روان ترجمه کنید .

الف) سَتَـرتُ نَـفسِی بَیْنَ الاَشجـارِ .   ...................................................................................................................................

 ب ) اَلْـمُوظَّفُ فَـقَدَ رِسَالَـةً مُـهِـمَّةً .    ..................................................................................................................................

  ج ) اَلْـمَـکَّارُ: نَـعَم،اَلسَّارِقُونَ هَکَذا .  ..................................................................................................................................

  د  ) اَلْـیَـومَ ضِیافَةٌ فِـی بَیْتِ الاَسَدِ .  ..................................................................................................................................

7

جاهای خالی را با فعل ماضی پر کنید .

الف) اَلْــبِــنْــتُ ..............................................  اِلَـی الْمَدرسةِ . ( وَصَلَ )            ب) اَنْتُنَّ  ..............................................  رَبَّــکُـنَّ . ( شَکَرَ )

 ب) هؤلاءِ الرِّجَالُ ............................................  مِـنَ الْـبَـیْـتِ . ( خَـرَجَ )             د ) نَحْنُ ..............................................  مِنَ الْمَاءِ . ( شَرِبَ )

8

در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید .

الف) ............................................   اَخَـذْنَ الْـکِـتَـابَ .                                 ب ) ............................................ کَـتَـبَـتَـا الدَّرْسَ .

  ج ) ............................................   جَلَسْتُم فِی الْغُرفَةِ .                                   د ) ............................................ دَخَلَتْ فِی الصَّفِّ .

9

               آزمون عربي نوبت اول مـدرسه راهـنـمـایـی غير دولتي سهيل منطقه 1 تهران        صفحه (2 )

 

صحیح کلمات مشخص شده را را در مقابل جمله بنویسید .

الف) اَلـطُّلابُ وَصَلْنَ اِلَی الْمَدرسَةِ .  ( .......................................... )        ب) فَـائِـزَةُ وَ سَعیدَةُ ذَهَـبا اِلَی الْمَدرسَةِ . ( ..........................................  )

10

موارد خواسته شده را بنویسید .

الف ) نوع ( حَمَلَ ) (                                   )             ب )  صيغه ( جَلَسْنَ ) (                                              )

11

پاسخ سؤالات زیر را بنویسید .

الف) هَـلْ کَتَبْـتِ دَرْسَـکِ ؟ نَعَم  ..................................   دَرْسِی .        ب) هَـلْ سـَمِـعْـتُم صَوتاً ؟ نَعَمْ .................................. صَوتاً .

12

ازكلمات داخل پرانتز صيغه ي خواسته شده را بسازيد .

الف) مفرد مذکّر مخاطب از( نَـجَـحَ )  .....................................................      ب ) جمع مـؤنـث مخاطب از ( سَمِعَ )  ...............................................

13

الف) جمله ي زير را به مؤنث تبدیل کنید .

  ـ  هُـم جَلَسُوا عَـلَی الکُرسی .  ..............................................................................................

ب) جمله زیررا به مذکّر تبدیل کنید . 

  ـ  اَنْـتِ نَـظَـرْتِ بـِحَـسْرَةٍ .  ..............................................................................................

14

متن زیررا بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید .

  مُحَمَّـدٌ جُـندیٌّ ، ذَهَـبَ اِلَـی مِنْـطَـقَـةِ الْـعَـدوِّ . لِـتَـعَـرِّفِ عَـلَی قُـوّاتِ الْـعَـدُوِّ . سَـتَـرَ نَـفْسَـهُ بَـیْـنَ الاَشْـجـارِ . فِـی  

  هَـذِهِ اللَّـحْـظَـةِ شَـعَـرَ العَـدوُّ بِـوُجُـودِهِ . هَـرَبَ فِـی ظُـلْمَـةِ اللَّـیـلِ بِـسُرعَـةٍ وَ وَصَـلَ اِلَـی مـَقَـرِّ هِ  .

الف) لِمَـاذا ذَهَـبَ مُحَمَّـدٌ اِلَـی مِنْطَـقَـةِ الْعَـدُوِّ ؟      

ب ) اَیْــنَ سَــتَـرَ مُـحَـمَّـدٌ نَــفْـسَـهُ ؟

15

پاسخ مناسب را انتخاب کنید .

الف) کدام گزینه برای جای خالی (مَاذا كَتَـبْـتُما اَیُّهَا .......... ؟) مناسب است .

     الف) اَلطَّالِبانِš                   ب) اَلرَّجُلš                 ج) اَلْبِنْتَانِš                    د) اَلـنِّـساءš

ب) ضدّ کلمه ( ذَهَبَ ) کدام است .

    الف) دَخَـــلَš                   ب) جَـــاءَš                 ج) خَــرَجَš                   د) نَـهَـضَ š

16

+ نوشته شده در  شنبه دهم تیر 1391ساعت 16:57  توسط شراره  | 

ف) فخرج الغراب من البركه بمساعده الغزاله

 

ب) و بين الطريق أسرنا جنديا من العدو

 

ج) يعقوب (ع) يحب يوسف كثيرا

 

د) و بين الطريق أسرنا جنديا منالعدو

 

ه) خلق الله السماوات والارض با لحق

 

جاهاي خالي را با ضمير مناسب پر كنيد :

 

الف)---------ذهبتم الي المدرسه

 

ب)----------يشكر ربه

 

ج)---------كتبنا الدرس

 

د)---------تذهبان الي المصلي

 

كلمات زير را ترجمه كنيد:

 

الحطب(         )الكحول(         )اشداء(           ) البئر (           )

نامه (            )بهار(         ) ماهي(          ) گرگ(             )

 

در جمله هاي زير فعلهاي ماضي را به مضارع تبديل كنيد:

 

الف)المؤمن خشع لله وحده

 

ب)انتم ذهبتم الي مسجد المدرسه

 

۵ـ جاهاي خالي را با فعل مضارع مناسب پر کنید

 

الف)ان الله----------باالعدل.( أمر)

ب)انتما ---------- امام قدره الله.(خشع)

 

در جمله هاي زير فعلهاي مضارع را به ماضي تبديل كنيد:

 

الف) نحن نفرح كثيرا

 

ب) انتما تخرجان من المسجد

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم تیر 1391ساعت 16:19  توسط شراره  | 

ترجمه عبارت های زیر را بنویسید .

نحن هربنا فی ظلمه الیل .

نترک یوسف علی طریق القوافل .

ایها الغراب ! ماذا حدث؟

جمله ی فارسی را به عربی ترجمه کنید .

مانوشتیم .

ترجمه ی ناقص را کامل کنید .

صرح الصیاد و هربت الغزاله.

شکار چی فریاد زد و آهو ................

البنات الصغیرات یذهبن الی الحدیقه .

دختران کوچک به سوی باغ .................

کدام کلمه از نظر معنی با بقیه متفاوت است ؟

شتائ         بارده      ربیع        صیف

عین      وجه        راس       کاس

کلمه ی مشخص شده را از عربی به فارسی ترجمه کنید .

آقا ی جلیلی (کارمند .)است .

تعلب فی وعائ( زجاجی . )

جاهای خالی را با کلمات مناسب ژر   کنید .

.........................نظروا الی السمائ .

.......................اذهب الی  المدرسه .

در جای خالی فعل مناسب را قرار دهید .

هی ...............المائ . (ماضی شرب )

الطالبات ............الی الحدیقه . (مضارع ذهب ) 

هم ..................کلام الحق . (مضارع سمع )

نحن .................الی المسجد . (مضارع ذهب )

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .

الیتها .....................تذکرین الاه . (المومن - المونه - المومنات )

ایتها الرجل .............فی الغرفتکم . (انت - انتم- انتما - )

انتن .................فی هذه المسابقه . (نجحتم - نجحن - نجحتن )

با استفاده از ضمیر داخل ژرانتز جملات زیر را کامل کنید .

انا وصلت الی بیتی . (نحن )

هی تغسل وجحها . (هو  )

ژاسخ صحیح را انتخاب کنید .

هل انت قرات القرآن ؟نعم .........القرآن .

انا قرات                                             نحن قرانا

جمله ی زیر را از ماضی به مضارع تبدیل کنید .

انتما دخاتما فی المدرسه .

هما نظرا الی السمائ .

باتوجه به معنی آیه کلمه ی درست را در جای خالی بنویسید . (رجل - شرب - یوم-) 

مالک ....................الدین . (صاحب روز جزا )

قال ....................مومن . (مردی مومن گفت )

افعال داده شده را با صیغه های زیر بنویسید . (با علامت گذاری کامل )

فعل ماضی مفرد مذکر مخاطب از سجد .

فعل مضارع جمعمذکر مخاطب از شکر .

فعل مضارع مثنی مونث  غایب از عبد .  

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391ساعت 21:56  توسط شراره  |